NáTTúra

Natur og kulturarv

EST. 2022

Nàttùra arbeider for å videreføre nordisk kulturarv.

Med fokus på natur og kultur jobber Náttúra med må legge til rette for kunnskapsformidling om Nordisk kulturarv og folketradisjon.


Vi skaper tilhørighet ved å inspirere til bruk av naturlige, bærekraftige og regenerative lavterskel verktøy i hverdagen.


For å fasilitetere dette arrangerer vi festivaler, samlinger og opplevelser knyttet til historie, kunst, håndverk, kultur, musikk, mat & drikke.


Photo: Madelein Karlstrøm

Sea Water Texture
Photo of Woman In Black Outfit Standing On Rock
Paper Ripped Frame

Naturopplevelser

Positive naturopplevelser som inspirerer til engasjement og tilhørighet.

Bærekraft & regenerasjon

Fokus på lokale, naturlige verktøy i hverdagen i tråd med nordisk kulturarv og internasjonale bærekraftmål.

Barn og unge

Aktiviteter og opplevelser for barn og unge i naturen, med livsmestring, refleksjon og dybdelæring.

Inkludering

Kunnskapsoverføring og inkludering mellom ulike aldersgrupper og kulturer.

Kunnskapformidling

Kompetanserike og erfarne undervisere, guider med lidenskap for nordisk kulturarv.

Paper Ripped Frame

Foto: Hanne Martinsen

Manlikeayi

Hvem er vi?

Jacob N. Germain

Erling Johansen

Kenneth Thomassen

Jacob (f.1993) har røtter i Norge og Jamaica. Han arbeider for å øke folkets bevissthet om natur, helse og livsstil. Gründer, herbalist, kokk og event manager til Roots & Culture. Han har et brennende engasjement for natur, tilstedeværelse, urtid, tradisjon og kultur.

Erling Johansen (f.1964) er utdannet siviløkonom og har mange års erfaring med styrearbeid og drift av samfunnsnyttige virksomheter, foreninger og stiftelser. Brobygger i grenseland mellom kunst, kultur, næringsliv og akademia. Han stortrives på sin seter i Heidal, og guider bl.a. på Svalbard.

Kenneth (f.1977) er fagutdannet arborist & gartner med erfaring fra ulike skjøtsel- og restaureringstiltak i by, skog og kulturlandskap og lektor i naturbruk fra NMBU. 7 års erfaring fra internt læreplanarbeid og undervisning i skolehage/naturbruk. Driver gård som utvikles til agroøkologisk kursgård.

Samarbeidspartnere

Kontakt info

Epost

post@nattura.no

Telefon

+47 45 24 10 93

Org: 929 67 5096